2018 - Little Curious

Print Friendly, PDF & Email

Ang kalibutan adunay daghan nga makapaikag ug katingad-an nga mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanato. Pananglitan, nganong dili man ang imong buhok sama sa buhok sa imong gamay nga higala? Diin gikan ang ulan ug dalugdog? Giunsa ang dagway sa mga balud?

Ang pagkamaukiton anaa sa matag usa kanato. Ang mga pagduhaduha nahimutang sa ulo sa matag bata. Kon ikaw usa ka talagsaon nga katingalahan, sama sa kadaghanan sa "mga bata", ang imong mga gagmay nga mga mata magdan-ag sa diha nga makakita sila og bag-o ug lainlaing mga butang.

Sa sini nga libro, madiskobrehan mo ang madamo nga kuryusidad. Pinaagi sa paggahin og gamay nga panahon sa pagbasa niini ug pagpakigsulti sa Dios, ikaw mas mailhan ug ang imong kinabuhi mas malipayon. Paglingaw-lingaw!

Facebook Comments